Aluminijske skele

Za dugotrajni posao na manjim visinama je najpovoljnija skela, koja se po potrebi izmijeni i u ljestvu. U odnosu na učestalost i teškoće upo...